Σχετικά με το Εργαστήριο

Αρχαίας Ρητορικής και Δραματικής Τέχνης
Ανδρέας Μαρκαντωνάτος

Ανδρέας Μαρκαντωνάτος

Διευθυντής

Ελένη Βολονάκη

Ελένη Βολονάκη

Αναπληρώτρια Διευθύντρια

Οι καθηγητές του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Ανδρέας Γ. Μαρκαντωνάτος, Καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, και Ελένη Βολονάκη, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, πρότειναν να ιδρυθεί και ακολούθως ανέλαβαν τη διεύθυνση και τη γενικότερη διαχείριση του Εργαστηρίου Αρχαίας Ρητορικής και Δραματικής Τέχνης στην Καλαμάτα. Ο διευθυντής του εργαστηρίου κ. Ανδρέας Γ. Μαρκαντωνάτος είναι έγκριτος κλασικός φιλόλογος με μεταπτυχιακές σπουδές στο περίφημο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και με πολυσχιδές και διεθνώς διακεκριμένο ερευνητικό και συγγραφικό έργο στον τομέα της ερμηνείας του αττικού δράματος και εν γένει του αρχαίου ελληνικού θεάτρου. Η αναπληρώτρια διευθύντρια του εργαστηρίου κα Ελένη Βολονάκη είναι διεθνώς αναγνωρισμένη ερευνήτρια της αττικής ρητορείας με πολυάριθμες συμμετοχές σε συνέδρια και επιστημονικές ημερίδες, καθώς επίσης συγγραφέας έγκυρων μελετημάτων αναφορικά με πληθώρα αρχαιογνωστικών ζητημάτων.
Αναμφίλεκτο είναι ότι η λειτουργία αυτού του πρωτοποριακού και μοναδικού στην Ελλάδα εργαστηρίου συμβάλλει σημαντικά στην περαιτέρω επιστημονική αναβάθμιση του Τμήματος Φιλολογίας και ενισχύει αποφασιστικά τις ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του μέσα από μία σειρά προσεκτικά στοχευμένων συνεργασιών με άλλα εφάμιλλα αρχαιογνωστικά εργαστήρια και ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Μέσα στα πρώτα τρία έτη λειτουργίας του το Εργαστήριο Αρχαίας Ρητορικής και Δραματικής Τέχνης κατάφερε να οργανώσει με πρωτοβουλία της αναπληρώτριας διευθύντριας κας Ελένης Βολονάκη δύο εξαιρετικά επιτυχημένους κύκλους σεμιναρίων, στο πλαίσιο των οποίων κραταιοί επιστήμονες, διακεκριμένοι συγγραφείς, φιλόσοφοι και ποιητές έδωσαν ενδιαφέρουσες διαλέξεις ενώπιον πολυπληθούς κοινού. Έχει ήδη δρομολογηθεί ο τρίτος κύκλος πανεπιστημιακών σεμιναρίων, ο οποίος είναι βέβαιον ότι θα αποτελέσει σημαντικό πνευματικό γεγονός στην Καλαμάτα και θα προσελκύσει τα φώτα της δημοσιότητας. Επιπροσθέτως, στον απόηχο της μεγάλης επιτυχίας του πρώτου διεθνούς συνεδρίου σχετικά με τη μελέτη της αττικής ρητορείας και του αρχαιοελληνικού θεάτρου κατά τον Οκτώβριο του 2015, διοργανώνεται το δεύτερο διεθνές συνέδριο, το οποίο θα αποδειχτεί ορόσημο στην ερμηνευτική ανάλυση ενός ευρέος φάσματος αρχαιογνωστικών θεμάτων γύρω από την έννοια της μαρτυρίας και γενικότερα της χρήσης της πληροφορίας στη ρητορική και δραματική τέχνη (Μάρτιος 2018). Αξίζει να επισημάνουμε ότι τα πρακτικά και των δύο αυτών συνεδρίων θα εκδοθούν από έναν από τους σπουδαιότερους εκδοτικούς οίκους της Γερμανίας, ο οποίος μάλιστα ειδικεύεται στη δημοσίευση έργων, σχετικών με τις κλασικές σπουδές.
Οι άνθρωποι που στελεχώνουν το Εργαστήριο Αρχαίας Ρητορικής και Δραματικής Τέχνης, διεύθυνση, μεταδιδακτορικοί ερευνητές και τεχνικοί συνεργάτες, ευελπιστούν ότι θα κάνουν αισθητή την παρουσίαση τους στα πανεπιστημιακά πράγματα της χώρας μας και συνάμα θα προσφέρουν ένα σημαντικό βήμα έρευνας και διαλόγου στους νέους μελετητές της κλασικής μας κληρονομιάς. Έτι σημαντικότερον, αυτό το εργαστήριο στόχο έχει να παροτρύνει τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Φιλολογίας να εγκύψουν στα αρχαία κείμενα και να προσπελάσουν στον πυρήνα των υψηλών νοημάτων τους, νιώθοντας έτσι τη χαρά της ανακάλυψης και της δημιουργίας.
Ειδικότερα, οι κεντρικοί σκοποί του εργαστηρίου είναι οι εξής:
1. Η αξιοποίηση υπαρχουσών διασυνδέσεων για τη δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου έρευνας μεταξύ κλασικών φιλολόγων των Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού (λ.χ. Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Ινστιτούτο Κλασικών Σπουδών του Ηνωμένου Βασιλείου), με σκοπό το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή ερευνών στον τομέα της αρχαίας ρητορικής και δραματικής τέχνης. Το ως άνω εργαστήριο έχει το προνόμιο να στεγάζεται σε ευρύχωρη αίθουσα των Διδακτηρίων της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών στην Καλαμάτα, η οποία μάλιστα διαθέτει δίκτυο Η/Υ τελευταίας τεχνολογίας, φωτοτυπικό μηχάνημα και σαρωτή.

2. Η διοργάνωση διεθνών συνεδρίων, ερευνητικών επισκέψεων σε βιβλιοθήκες και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού (Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Γαλλία κ.λπ.), ημερίδων και συμποσίων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

3. Η ενίσχυση του προπτυχιακού προγράμματος μαθημάτων και των ήδη λειτουργούντων μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθώς και η οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς αλλά και για το ευρύτερο κοινό. Ειδικότερα, το εν λόγω εργαστήριο θεραπεύει τους ερευνητικούς τομείς της αττικής ρητορείας και του αρχαίου δράματος, οι οποίοι αποτελούν κεντρικά γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος προπτυχιακών μαθημάτων (ιδίως της κλασικής κατεύθυνσης) και του προγράμματος μεταπτυχιακών μαθημάτων (ΠΜΣ) υπό τον τίτλο: «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία – Κατεύθυνση: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία».

4. Η διευκόλυνση υποβολής αιτήσεων για έργα και προγράμματα που χρηματοδοτούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της ρητορικής και δραματικής τέχνης, με απώτερο στόχο να εκπονηθούν σημαντικές σχετικές μελέτες και ευρύτερα να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση του ως άνω εργαστηρίου.

5. Η συστηματική δημοσίευση ερμηνευτικών υπομνημάτων αρχαίων ρητορικών και δραματικών κειμένων, καθώς επίσης πραγματειών και μονογραφιών αναφορικά με την Αρχαία Ελληνική και Ρωμαϊκή Ρητορική και Δραματική Τέχνη. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η σχεδιαζόμενη ερευνητική παραγωγή θα ‘αιμοδοτήσει’ την επικείμενη έκδοση Επιστημονικής Επετηρίδας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών στην Καλαμάτα.

6. Η εποπτεία διδακτορικών διατριβών στο αντικείμενο της ρητορικής και δραματικής τέχνης με απώτερο στόχο τη δημοσίευσή τους ως αυτοτελών μονογραφιών.

7. Η συμβολή στη συνεχή αναβάθμιση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος Φιλολογίας σε συνεργασία με όλο τι διδακτικό προσωπικό, τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του, καθώς επίσης και με άλλα Κέντρα και Εργαστήρια που λειτουργούν στην Καλαμάτα.

8. Η συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά, ερευνητικά και εν γένει επιστημονικά ιδρύματα και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος.

9. Η ανάληψη κάθε άλλης πρόσφορης πρωτοβουλίας για την πραγματοποίηση των σκοπών του, τηρουμένων πάντοτε των κανόνων της ακαδημαϊκής και της ερευνητικής δεοντολογίας. Εξυπακούεται ότι σταθερή επιδίωξη των στελεχών του εργαστηρίου είναι η αδιάλειπτη αξιολόγηση των βασικών στόχων του και των ερευνητικών αποτελεσμάτων του στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και ευρύτερα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Share This