Εγγραφή στο Δεύτερο Διεθνές Συνέδριο για τη Ρητορική και το Δράμα

Εγγραφή για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν το συνέδριο

Αν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε το συνέδριο, παρακαλούμε να εγγραφείτε εδώ:

Centre for Rhetoric and Ancient Drama

Email

class-phil [at] uop [dot] com

Co-Organizers

Regional Unity of Messinia

Municipality of Calamata

Sponsors

Elite City Hotel Resort

Map

Web Design: Dora Kourkoulou- Copyright©2018 Centre for Ancient Rhetoric and Drama (C.A.R.D.)

Share This